მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დაამტკიცა

თარიღი: 04 აპრილი 2018
საქართველოს მთავრობამ „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ კანონში ცვლილებების პროექტს მხარი დაუჭირა. კანონპროექტი მთავრობის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარადგინა.

საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ 1976-94 წლებში დაბადების რეგისტრაციისას დაბადების ადგილად შესაძლებელი იყო როგორც ბავშვის რეალური დაბადების, ისე მისი მშობლების რეგისტრაციის ადგილის მითითება. შედეგად, არის შემთხვევები, როდესაც დაბადების რეგისტრაცია მოხდა კანონმდებლობის დაცვით მშობლების მისამართის მიხედვით, მაგრამ პირველად გაცემულ დაბადების მოწმობაში პირის რეალური დაბადების ადგილია მითითებული, ხოლო სხვადასხვა დროს გაცემულ სხვადასხვა საბუთში ორი განსხვავებული დაბადების ადგილი ფიგურირებს, რაც მოქალაქისათვის მნიშვნელოვანი დისკომფორტისა და პრობლემების წყაროა.

იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებები ასეთ პირებს საშუალებას აძლევს, გაასწორონ მონაცემები და, სურვილის შემთხვევაში, ყველა დოკუმენტში დაბადების ადგილად მიუთითონ ის მუნიციპალიტეტი, რომელიც მათი რეალური დაბადების ადგილია და რომელიც მითითებულია პირველად გაცემულ დაბადების მოწმობაში.

ოფიციალურ დოკუმენტებში ცვლილების შეტანას საფუძვლად დაედება თავად პირის მოთხოვნა. დაბადების რეალური ადგილის დადასტურება შესაძლებელი იქნება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობით; იმ შემთხვევაში კი, თუ  ეს ინფორმაცია არ არის დაცული − დაბადების რეგისტრაციის დროს გაცემული მოწმობით.

დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, დაბადების ადგილის შესწორება შესაძლებელია შვილად აყვანის, მამობის დადგენის, სახელის ან  გვარის რეგისტრაციის, მოქალაქეობის შეწყვეტის ან დაკარგვის საფუძველზე. დაბადების ადგილის შესწორება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციისას დაშვებულია შეცდომა.

საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, იმ პირს, რომელსაც დოკუმენტის გაცემის დროს მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით დაბადების მოწმობაში მითითებული აქვს მშობლების რეგისტრაციის ადგილი და არა ის ქალაქი, დაბა თუ სოფელი, სადაც რეალურად დაიბადა, შეეძლება, მოითხოვოს დოკუმენტებში რეალური დაბადების ადგილის  ჩაწერა.