ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ მუნიციპალიტეტებთან 2021-2022 წლების ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა

თარიღი: 30 დეკემბერი 2020
29 დეკემბერს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნომ მუნიციპალიტეტებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. ღონისძიება ონლაინ ფორმატში ჩატარდა და მისი მთავარი თემა ადგილობრივ დონეზე ანტიკორუფციული პოლიტიკის დღის წესრიგი, მიღწევები, გამოწვევები და სამომავლო პრიორიტეტები იყო. შეხვედრას მხარს უჭერდა USAID-ის პროექტი „დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში“.
 
შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს სისტემაში არსებულ ანტიკორუფციულ მექანიზმებსა და გამოწვევებზე, ასევე, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში არსებულ პრიორიტეტებზე. ამასთან, ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების, მონიტორინგის პროცესი და დაგეგმილი ღონისძიებები.
 
მუნიციპალიტეტებში ანტიკორუფციული პოლიტიკის გაძლიერება წარმოადგენს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიით განსაზღვრულ ერთ-ერთ სტრატეგიულ პრიორიტეტს.
 
ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო გაფართოებული სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განახლებული ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის  კონსულტაციებს მომავალშიც გააგრძელებს.
 
მუნიციპალიტეტებთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და USAID-GGI-ის წარმომადგენლები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მუნიციპალურ დონეზე ანტიკორუფციული პოლიტიკის გაძლიერებაში.