თარიღი: 10 იანვარი 2011 15:21:20
სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს წინააღმდეგ ეთნიკური ოსების მიერ შეტანილი 1500-ზე მეტი განაცხადი წარმოებაში არ მიიღო. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა საქართველოს მთავრობისთვის მოწოდებული ეთნიკური ოსების 5 განაცხადი, მათ ინტერესებს ევროპული სასამართლოს წინაშე იცავდნენ ადვოკატები ვლადიკავკაზიდან (რუსეთის ფედერაცია). აღნიშნულ საქმეებზე საქართველოს მთავრობ