თარიღი: 10 იანვარი 2014 14:07:02
„შერატონ მეტეხი პალასში“ სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგად ნაწილში ცვლილებების პროექტის განხილვა გაიმართა. საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა, იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძემ წარმოადგინა.  მინისტრის