თარიღი: 17 იანვარი 2017 16:37:48
კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფმა (GRECO) საქართველოს შეფასების მეოთხე რაუნდის ანგარიში გამოაქვეყნა. შეფასების მეოთხე რაუნდში „GRECO“-მ კორუფციასთან ბრძოლის ფარგლებში წევრი ქვეყნების ხელისუფლების სამი ორგანო შეაფასა − სასამართლო, პარლამენტი და პროკურატურა.ანგარიშში ხაზგასმულია: საქართველოში კორუფციის შემცირებისა და ქვეყნის საერთაშორისო ინდექსების გაუმჯობესების კუთხით მიღწე