თარიღი: 24 იანვარი 2020 09:29:37
ვიცეპრემიერის,  იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის მიერ გამოიცა ბრძანება (https://matsne.gov.ge/document/view/4774118?publication=0), რომლის საფუძველზეც საქართველოში ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი დაფუძნდა. მსგავსი ცენტრი საქართველოსთვის ინოვაციურია - ასეთი მოდელის და ფუნქციების ორგანო საქართველოში დღემდე არასდროს ყოფილა. ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის მიზან