თარიღი: 30 იანვარი 2020 00:00:00
საქართველოს მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს შემუშავებული „ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების სახელმძღვანელო“ დაამტკიცა.  სახელმძღვანელო სამართალშემოქმედების სპეციალისტებსა და საჯარო მოხელეებს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ქართული კანონმდებლობის დაახლოების სპეციფიკის გარკვევაში დაეხმარება.სახელმძღვანელოს მიზანია, დაეხმაროს სახელმწიფო სტრუქტურებს ევროკ
თარიღი: 30 იანვარი 2020 09:09:00
იუსტიციის მინისტრმა, ვიცეპრემიერმა თეა წულუკიანმა, საქართველოს მთავრობას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კანონის პროექტი წარუდგინა. საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი შშმ პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის მოწესრიგება, მათი უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა და საქართველოს კანონმდებლობაში „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები