თარიღი: 11 თებერვალი 2012 11:53:46
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს თანამშრომლების ტერინინგი მიმდინარეობს. ინტერაქტიული სემინარის მონაწილეები ეფექტური კომუნიკაციისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს გამოიმუშავებენ.სწავლების მიმდინარეობისას ქონების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები როლურ თამაშებსა და დისკუსიებში მონაწილეობენ, პრაქტიკულ სავარჯიშოებს ასრულებენ, განიხილავენ სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტურ და სტრესუ