თარიღი: 15 თებერვალი 2012 11:45:46
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში თბილისის იუსტიციის სახლის თანამშრომლები ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგს გადიან. ინტერაქტიული სემინარის მონაწილეები მომსახურებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს გამოიმუშავებენ.იუსტიციის სამინისტროს ახალი საკადრო პოლიტიკა გულისხმობს უწყების ყველა რგოლის მონაწილეობას მმართველობის, იდეების გენერირების, შერჩევისა და დანერგვის პროცესში. შესაბამისად, ახალი თანამშრომლების მიღება ყველ