თარიღი: 25 თებერვალი 2012 12:34:04
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში იუსტიციის სახლის თანამშრომელთა ტრეინინგი მიმდინარეობს. ინტერაქტიულ სემინარზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ეფექტური კომუნიკაცია და მომსახურება, სტრესის მენეჯმენტი, კონფლიქტების მართვა, სერვისების პროცედურები.  ტრეინინგის ფარგლებში რეგიონული სამსახურების ოფისის თანამშრომლები როლურ თამაშებსა და დისკუსიებში მონაწილეობენ,  პრაქტიკუ