თარიღი: 04 მარტი 2015 15:05:30
სტრასბურგის სასამართლო ქართველი იურისტის დამატებით პოზიციაზე კონკურსს აცხადებს. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამდივნოში განაცხადი 2015 წლის 23 მარტამდე (ცენტრალური ევროპის დროით, ღამის 12 საათამდე) უნდა წარადგინონ. აღნიშნულ ვაკანსიაზე მიმართვა უნდა მოხდეს ინგლისურ ან ფრანგულ ენაზე, ევროპის საბჭოს on-line სააპლიკაციო სისტემის გამოყენებით. პოზიციაზე