თარიღი: 23 მარტი 2015 16:31:33
აშშ-ის ნარკოტიკებისა და სამართალდამცავ საქმეთა საერთაშორისო ბიურო (INL) 2015 წლის ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის საერთაშორისო ანგარიშში დადებითად აფასებს საქართველოს მიერ ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით განხორციელებულ ღონისძიებებს.ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნარკომანიასთან ბრძოლის ეროვნულ სტრატეგიასა და 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმას, რომლებიც იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით
თარიღი: 23 მარტი 2015 16:31:33
აშშ-ის ნარკოტიკებისა და სამართალდამცავ საქმეთა საერთაშორისო ბიურო (INL) 2015 წლის ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის საერთაშორისო ანგარიშში დადებითად აფასებს საქართველოს მიერ ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით განხორციელებულ ღონისძიებებს.ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნარკომანიასთან ბრძოლის ეროვნულ სტრატეგიასა და 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმას, რომლებიც იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით