თარიღი: 26 სექტემბერი 2019 11:36:21
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა 2019 წლის 23-25 სექტემბერს საქართველოს მოთხოვნით ე.წ. „დეპორტირებულების საქმის“ აღსრულების პროცესი შეაფასა. კომიტეტმა გაიზიარა საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი არგუმენტები და რუსეთს მოუწოდა კომპენსაციის სახით 10 მილიონი ევროს საქართველოსთვის დაუყოვნებლივ გადახდისკენ. გადაწყვეტილებაში, აგრეთვე  აღინიშნა, რომ რუსეთის მიერ თანხის