თარიღი: 06 ოქტომბერი 2020 16:32:59
2020 წლის 29 სექტემბერს მსოფლიო ბანკმა „მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორების“ მორიგი მოკვლევა გამოაქვეყნა.„მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორების“ შეფასებაში მსოფლიო ბანკი დაეყრდნო სხვადასხვა მასშტაბურ კვლევასა და კვალიფიციურ ექსპერტიზას, რომელთა შორის აღსანიშნავია „Economist Intelligence Unit“-ის ექსპერტიზა, რომელმაც   საქართველო „კორუფციის კონტროლის&