თარიღი: 11 დეკემბერი 2015 21:26:02
საქართველოს მთავრობამ „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტი დაამტკიცა.კანონპროექტის მიზანია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შესახებ სრულყოფილი უფლებრივი და საკადასტრო მონაცემების შექმნის უზრუნველყოფა და ამ გზით უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა. ერთი მხრივ, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ქონების განსაზღვრა, ხოლო, მეორე მხრივ, კერ
თარიღი: 11 დეკემბერი 2015 22:37:42
იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მუნიციპალიტეტებში მოქმედ 37 ნოტარიუსს კომპიუტერული ტექნიკა გადასცა. მაღალმთიან დასახლებებსა და მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული ნოტარიუსების ხელშეწყობა იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია.  სწორედ ამიტომ ნოტარიუსთა პალატა  და იუსტიციის სამინისტრო მუნიციპალიტეტებში მოქმედ ნოტარიუსებს სისტემატურად ეხმარება სანოტარო ბიუროს კეთილმოწყობასა და კომპიუტერულ
თარიღი: 11 დეკემბერი 2015 22:43:07
მთავრობის სხდომაზე 2016 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის წესი დამტკიცდა. მოდელი იუსტიციის სამინისტროში შემუშავდა და ის მთავრობას თეა წულუკიანმა წარუდგინა. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, დღეს დამტკიცებული მოდელი იძლევა საშუალებას, საქართველომ ევროსაბჭოში 2016 წლის 15 აპრილამდე წარადგინოს სამი პირისგან შემდგარი მოსამართლეო