თარიღი: 12 დეკემბერი 2016 14:48:31
ახალი პირადობის მოწმობის უფასოდ მიღება შეეძლებათ პირებს 18 წლის ასაკიდან და  მათ,  ვისაც 2017 წლის 2 ნოემბრამდე უსრულდება 18 წელი.აქცია ეხება ბიომეტრიულ პასპორტსაც და მისი შეცვლა ან პირველად აღება 50%-იანი ფასდაკლებით იქნება შესაძლებელი.2014 წლიდან საქართველოში ფოტოსურათიანი საარჩევნო სია მოქმედებს და ის ბიომეტრიულ დოკუმენტებს ეფუძნება.შესაბამისად, ბიომეტრიული დოკუმენტის ქონა უზრუნველყოფ