თარიღი: 22 დეკემბერი 2017 12:27:25
იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძემ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ახალდანიშნული წარმომადგენელი და საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი კაუპო კანდი მიიღო. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ, აგრეთვე, ჰააგის სასამართლოსთან კოორდინაციაში ჩართული უწყებების − შინაგან საქმეთა სამინისტრო; თავდაცვის სამინისტრო; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვ