თარიღი: 28 დეკემბერი 2015 16:04:02
ნოტარიუსთა პალატის რეფორმის მეორე ტალღა, მოწმის დაკითხვის ახალი წესის იმპლემენტაცია, საკანონმდებლო პაკეტი ძალადობის წინააღმდეგ, საარჩევნო პერიოდში სპეცუბნების შექმნის ახალი წესი, ცვლილებები პოლიტიკურ პარტიათა რეგისტრაციის წესში, მიწის რეგისტრაციის ახალი კანონმდებლობა, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს რეფორმა, ინფორმაციის თავისუფლების აქტი, ცვლილებები კანონში ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების უფლებების დასაცავა