გზა წარმატებისკენ
პროექტი „გზა წარმატებისკენ“ ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი გვერდის“ მხარდაჭერით.

პროექტი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველ ეტაპზე არასრულწლოვნებს ეძლევათ საშუალება, შეხვდნენ ცნობილ, წარმატებულ და, რაც მთავარია, მათთვის საინტერესო პიროვნებებს (მწერლებს, სპორტსმენებს, საზოგადო მოღვაწეებს).

მეორე ეტაპზე არასრულწლოვნები უყურებენ და მოწვეულ სპეციალისტებთან ერთად განიხილავენ ფილმებს. ფილმები სპეციალურად მათთვის შერჩეულია სოციალური მუშაკის მიერ.

პროექტის მიზანია განრიდებული არასრულწლოვნებისთვის საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის ხელის შეწყობა, მათთვის დადებითი ღირებულებების შთაგონება და, შესაბამისად, განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია.