საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქ.თბილისი, გორგასლის №24ა ტელეფონი:+ (995 32) 2 405831
ელექტრონული მისამართი:
უსაფრთხოების კოდი