ქ.თბილისი, გორგასლის №24 ა
ტელეფონი:+ (995 32)2 405 768; 2 405 798
ელფოსტა:
უსაფრთხოების კოდი