მისამართი: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის 24ა, საფოსტო ინდექსი, 0114  

ელექტრონული ფოსტა: info@justice.gov.ge

ცხელი ხაზი: (+ 995 32) 2 405 505

გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 405 599

საქმისწარმოების სამმართველოს ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 405 087

იუსტიციის სახლის ცხელი ხაზი: (+ 995 32) 2 405 405