ცხელი ხაზი2 405 505

მოადგილე

ბუბა ლომუაშვილი

მოადგილე

12 დეკემბერი 1983

განათლება:

2009-2012 წწ. საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკური მეცნიერება, დოქტორი (PhD), მატეა ბელას უნივერსიტეტი, ბანსკა ბისტრიცა, სლოვაკეთი.
2007-2008 წწ. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სისტემები, საუნივერსიტეტო სერტიფიკატი, ბაზელის უნივერსიტეტი, შვეიცარია.
2003-2004 წწ. ინგლისური ენის კოლეჯი, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი.
2000-2005 წწ. საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები. მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლის აპრილიდან - დღემდე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე.
2019-2021 წწ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტი, დეპარტამენტის უფროსი.
2019 წ. საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიცია, ანალიტიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
2018-2019 წწ. საქართველოს დაზვერვის სამსახური; სისტემური განვითარების მიმართულების მრჩეველი.
2016-2018 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კვლევის და განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი.
2012-2016 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რეფორმების და განვითარების დეპარტამენტი, დირექტორის მოადგილე.
2009-2012 წწ. შვეიცარიული პროექტი სამხრეთ კავკასიაში, იურიდიული კონსულტანტი.
2005-2006 წწ. ასოციაცია "Pro-Mestia Georgia", აღმასრულებელი დირექტორი.


აკადემიური საქმიანობა:

2019 წლიდან - დღემდე გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.
2012 წლიდან - დღემდე აგრარული უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.
2017-2018 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული პროფესორი.
2015-2018 წწ. საქართველოს უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.
2011-2012 წწ. კარლოსის უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი, მიწვეული ლექტორი/მკვლევარი.
2010-2012 წწ. მატეი ბელას უნივერსიტეტი, სლოვაკეთი; ასისტენტ-პროფესორი.
2009-2011 წწ. კომენიუსის უნივერსიტეტი, ბრატისლავა, სლოვაკეთი, მიწვეული ლექტორი.